گواهینامه ISO 9001

دریافت گواهینامه ISO 9001 در سال 2008

گواهینامه CE

دریافت گواهینامه CE در سال 2019

Business intelligence

دریافت گواهی Business intelligence در سال 2017

گواهینامه IATF

دریافت گواهینامه IATF 16949 در سال 2016

Strategic Management

دریافت گواهی Strategic Management از موسسه QAL UK

اصالت نامه نام نیک برند

دریافت اصالت نامه نام نیک برند در بهمن 1395
 
  • گواهینامه TCS

    دریافت گواهی مدیریت بازار و فروش
  • گواهی Honorary Doctorate

    دریافن گواهی Honorary Doctorate در سال 2018 از دانشگاه Mikimoto
  • گواهی حضور در همایش

    گواهی حضور در همایش کنفرانس مدیریت راهبردی کسب و کار در سال 1395