گواهینامه و تقدیرنامه ها

گواهینامه ISO 9001

دریافت گواهینامه ISO 9001 در سال 2008
گواهینامه و تقدیرنامه ها

گواهینامه CE

دریافت گواهینامه CE در سال 2019
گواهینامه و تقدیرنامه ها

Business intelligence

دریافت گواهی Business intelligence در سال 2017
گواهینامه و تقدیرنامه ها

گواهینامه IATF

دریافت گواهینامه IATF 16949 در سال 2016
گواهینامه و تقدیرنامه ها

Strategic Management

دریافت گواهی Strategic Management از موسسه QAL UK
گواهینامه و تقدیرنامه ها

اصالت نامه نام نیک برند

دریافت اصالت نامه نام نیک برند در بهمن 1395
 
  • گواهینامه TCS

    دریافت گواهی مدیریت بازار و فروش
  • گواهی Honorary Doctorate

    دریافن گواهی Honorary Doctorate در سال 2018 از دانشگاه Mikimoto
  • گواهی حضور در همایش

    گواهی حضور در همایش کنفرانس مدیریت راهبردی کسب و کار در سال 1395